جستجو در وب سايت


برای دریافت نمونه تست هایی که لیست آنها در ذیل قرار داده شده است باید عضو وب سایت باشید و عضویت خود را فعال کرده باشید. هر عضو می تواند در روز 5 فایل از نمونه سوالات یا تست ها را دانلود کند.

عضویت در وب سایت شریف شیمی

به روز رساني: 1392/9/1 23:6:56
مسير: ریشه > فارسی > دانلودها > نمونه تست های شیمی دبیرستان | چاپ
صفحه هاي زير مجموعه: پیش دانشگاهی سال سوم دبیرستان سال دوم دبیرستان سال اول دبیرستان
فايل هاي ضميمه:
 1. سوالات تستي بخش 3 کتاب پیش دانشگاهی - آزمون اولسوالات_تستي_بخش_3_کتاب_پیش_دانشگاهی_-__آزمون_اول.pdf (سوالات تستي بخش 3 کتاب پیش دانشگاهی - آزمون اول)
 2. سوالات تستي بخش 4 کتاب پیش دانشگاهی – آزمون اولسوالات_تستي_بخش_4_کتاب_پیش_دانشگاهی_–_آزمون_اول_.pdf (سوالات تستي بخش 4 کتاب پیش دانشگاهی – آزمون اول)
 3. سوالات تستي بخش 2 کتاب پیش دانشگاهی – آزمون اولسوالات_تستي_بخش2__کتاب_پیش_دانشگاهی.pdf (سوالات تستي بخش 2 کتاب پیش دانشگاهی – آزمون اول)
 4. سوالات تستي بخش 1 کتاب پیش دانشگاهی – آزمون اولسوالات_تستي_بخش1__کتاب_پیش_دانشگاهی.pdf (سوالات تستي بخش 1 کتاب پیش دانشگاهی – آزمون اول)
 5. سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستانپاسخ نامه سوالات تستی سال اول دبیرستان.pdf (سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستان)
 6. سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستانسوالات تستي بخش 1 کتاب اول دبيرستان.pdf (سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستان)
 7. سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستانسوالات تستي بخش 2 کتاب اول دبيرستان.pdf (سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستان)
 8. سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستانسوالات تستي بخش 3 کتاب اول دبيرستان.pdf (سوالات تستی کتاب شیمی اول دبيرستان)
 9. سوالات تستی شیمی سوم دبيرستان1سوالات تستي بخش1 کتاب سوم دبيرستان .pdf (سوالات تستی شیمی سوم دبيرستان)
 10. سوالات تستی شیمی سوم دبيرستانسوالات تستي بخش2 کتاب سوم دبيرستان.pdf (سوالات تستی شیمی سوم دبيرستان)
 11. سوالات تستی شیمی سوم دبيرستانسوالات تستي بخش3 کتاب سوم دبيرستان.pdf (سوالات تستی شیمی سوم دبيرستان)

به اشتراک بگذاريد:

تلفکس:
(021) 22046581
ايميل:
info@sharifchem.com